Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp

Thời gian giao hàng bao lâu?

Thời gian giao hàng thông thường của chúng tôi thông thường từ 3-7 ngày làm việc.

Có được xem hàng trước khi trả tiền không?

Khách hàng được xem hàng trước khi trả tiền cho nhân viên giao hàng.

Gửi liên hệ

Chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Hãy gửi cho chúng tôi một email nếu bạn cần hỗ trợ!

Email:[email protected]