Bưởi Đoan Hùng

Bưởi đặc sản Đoan Hùng, bưởi ngon hái tại vườn, hàng chính hiệu. Đặc sản chuyên được sử dụng để biếu, tặng đạt 100% độ hài lòng. Phù hợp cho mọi đối tượng…

Danh mục: