Tag Archives: Instagram live feeds

Cách thêm người điều hành vào Instagram live feeds

phát trực tiếp trên inta

Bài này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thêm người kiểm duyệt vào nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên Instagram của bạn để kiểm soát các bình luận tiêu cực và spam một cách hiệu quả Phát trực tiếp trên Instagram rất dễ dàng, nhưng việc kiểm soát tất cả các bình luận […]