Tag Archives: thủ thuật intagram

Cách xóa lượt thích cũ trên Instagram

xoá yêu thích intagram

Bài này cho bạn biết từng bước cách bạn có thể xóa các lượt thích cũ trên Instagram cũng như tham khảo danh sách đầy đủ các bài đăng bạn đã thích. Nếu bạn sử dụng Instagram thường xuyên, nhiều khả năng bạn đã thích một số bài đăng vì bất kỳ lý do gì. […]

Cách thêm người điều hành vào Instagram live feeds

phát trực tiếp trên inta

Bài này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thêm người kiểm duyệt vào nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên Instagram của bạn để kiểm soát các bình luận tiêu cực và spam một cách hiệu quả Phát trực tiếp trên Instagram rất dễ dàng, nhưng việc kiểm soát tất cả các bình luận […]