HTX Đồng Tâm được thành lập tháng 7/ 2015. Trụ sở chính đặt tại. Khu 14, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với mục tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam. Bên cạnh những sản phẩm chủ lực từ đặc sản Bưởi Đoan Hùng. HTX Đồng Tâm có tham gia phân phối các sản phẩm của cộng động sản xuất cùng Tony Buổi Sáng ( Tác giả 2 cuốn sách Trên Đường Băng và Cafe cùng Tony).